สิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบจองห้อง

ผู้ใช้จะต้องมี Office 365 Account (user-account@kmutt.ac.th) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าใช้งานระบบจองห้อง

สามารถตรวจสอบและสร้าง Office 365 Account ได้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างของข้อความนี้

คุณสมบัติของระบบ

ส่ง e-mail เชิญประชุมไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนโดยอัตโนมัติ

ส่ง e-mail เชิญประชุมไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบุรายชื่อในกล่องข้อความ Leader (ประธานในที่ประชุม) และ Attendee (ผู้เข้าร่วมประชุม) ระบบจะทำการส่ง e-mail เชิญประชุมไปยังบุคลากรดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อการประชุมถูกยกเลิก

แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการประชุม

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับการประชุม เช่น การเปลี่ยนห้อง, เปลี่ยนเวลา รวมไปจนถึงการยกเลิกประชุม ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยทันทีผ่าน e-mail ของ Office 365

การตรวจสอบห้องว่างให้อัตโนมัติ

ระบบตรวจสอบห้องว่างจากวันและเวลาที่จองให้แบบอัตโนมัติ

ระบบจะทำการตรวจสอบห้องว่างตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือกให้แบบอัตโนมัติ

ระบุจำนวนรอบและเวลาที่จะเสิร์ฟอาหารได้

การระบุจำนวนรอบและเวลาเสิร์ฟอาหาร

ห้องประชุมที่รองรับการจัดเลี้ยง (ห้องประชุมที่อาคารสำนักงานอธิการบดี) จะสามารถระบุจำนวนรอบและเวลาของการเสิร์ฟอาหารได้

การใช้งานระบบ

การเข้าใช้งานระบบ

เปิดเว็บไซต์ https://rrs.mail.kmutt.ac.th จากนั้นให้กดปุ่ม Sign in with Office 365 เพื่อเข้าใช้งานระบบจองห้อง ด้วย Office 365 Account (user-account@kmutt.ac.th)

การจองห้อง

คลิ๊กที่ปุ่ม Book Now เพื่อหน้าจอการจองห้อง จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดของการจองห้อง ประกอบด้วย

 • Location (ตำแหน่งที่ตั้งของห้อง)
 • Room (ชื่อห้องที่ต้องการจะใช้งาน)
 • Tel (เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
 • Subject (หัวข้อการประชุม)
 • Time From (วันและเวลาเริ่มต้น)
 • Time To (วันและเวลาสิ้นสุด)
 • Leader (ประธานในที่ประชุม)
 • Attendee (ผู้เข้าร่วมประชุม)

การใช้งานปฏิทิน (Calendar)

คลิ๊กไปที่เมนู Calendar ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องแบบปฏิทิน หากต้องการตรวจสอบว่าวันไหนมีประชุมอะไรบ้างให้คลิ๊กไปที่วันที่ต้องการตรวจสอบ ระบบก็จะแสดงรายการประชุมทั้งหมดเป็นกรอบสีเทาด้านล่างของวันที่เลือก

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเฉพาะห้องที่จะใช้งาน ให้ทำการคลิ๊กไปที่สถานที่ที่ห้องประชุมสังกัดอยู่ จากนั้นให้คลิ๊กเลือกห้องที่ต้องการจะตรวจสอบ

การพิมพ์รายงานการใช้ห้อง

คลิ๊กที่เมนู Booking จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Approved ในหน้าจอ Booking List ทางด้านขวาของเมนู ให้เลือกการแสดงผลเป็นแบบ List ทำการคลิ๊กชื่อการประชุมที่ต้องการจะพิมพ์รายงาน (สามารถเลือกได้หลายรายการ) จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Actions เลือก Download

ตรวจสอบ Office 365 Account

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ https://myaccount.kmutt.ac.th/accountactivation-app/create-account กรอก KMUTT User Account จากนั้นกดปุ่ม Check

 • สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย KMUTT User Account คือ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก
 • สำหรับนักศึกษา KMUTT User Account ให้ใช้รหัสนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ถ้าระบบแสดงข้อความ
Your email is xxxxx.xxx@mail.kmutt.ac.th
แสดงว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Office 365 Account ไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3

แต่ถ้าระบบแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ทำการกรอก Account ที่ท่านต้องการใช้สำหรับ Office 365 (ระบบจะทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ Account ให้โดยอัตโนมัติ) หากพบว่าเป็น Account ใหม่ ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ใส่ Password ของ KMUTT Account

ขั้นตอนที่ 4

ให้ทำการกรอก Password ของ KMUTT Account (รหัสผ่านตัวเดียวกันกับที่ใช้ในการตรวจสอบ email ของทางมหาวิทยาลัย) จากนั้นกดปุ่ม Create Account

ขั้นตอนที่ 5

หากไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงผลลัพธ์ดังรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 6

แต่ถ้าระบบแสดงข้อความ Create Account Failed ให้ทำขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง หากระบบแสดงข้อความ
Your email is xxxxx.xxx@mail.kmutt.ac.th
เป็นอันว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

ลืม Office 365 Password

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ https://myaccount.kmutt.ac.th/accountactivation-app กรอก KMUTT User Account จากนั้นกดปุ่ม Check

 • สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย KMUTT User Account คือ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก
  เช่น บุคลากรชื่อ Somchai Deejai จะมี user account เป็น somchai.dee
 • สำหรับนักศึกษา KMUTT User Account ให้ใช้รหัสนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ระบบจะทำการตรวจสอบว่าเป็น KMUTT Account หรือไม่ หากใช่ก็จะแสดงกล่องข้อความให้ใส่ KMUTT Account และ Password เพื่อทำการ Activate Office 365
(*ขั้นตอนนี้ระบบจะทำการ update ให้ KMUTT Account และ Office 365 Account ใช้ password ตัวเดียวกัน)

ขั้นตอนที่ 3

หากระบบแสดงข้อความ Activation Successful Your email is user-account@mail.kmutt.ac.th ก็แสดงว่า Office 365 Account จะมี password ที่ใช้เป็นตัวเดียวกันกับ KMUTT Account เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ท่านสามารถนำ Office 365 Account ไป login เพื่อเข้าใช้งานระบบจองห้องได้เลย